Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Customitem has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/laknertamas.hu/httpdocs/classes/class.customitem.php on line 2
Lakner Tamás - Professzor
Professzor
A tartalom folyamatosan bővül...

Oktatási, oktatásfejlesztési tevékenység

Pedagógiai elvek

Vallom, hogy a művészeti nevelésben dolgozó tanár csak akkor tud hiteles maradni, ha választott művészi hivatásában is aktív.

Hitem szerint azzal a demokratikus alapállással kell fogadnunk a hallgatókat, hogy aki felvételt nyert karunkra az mind tehetséges, vagyis potenciálisan bennük rejlik a művész és a tanár.

Karunk olyan szellemi műhely, mely a „prodesse et delectare”, vagyis a tanítani és gyönyörködtetni küldetését teljesíti. A művészet nevel. A művészet mindig láttatja az ember lehetőségeit. A jó pedagógusnak is mindig arra kell törekednie, hogy meglássa lehetőségeket a tanítványaiban.

A tehetséggondozás egyik legfontosabb eleme az esélyegyenlőség biztosítása. Az iskola csak akkor tudja ennek feltételeit  teljesíteni, ha közvetlen érzelmi légkört és valódi közösséget teremt. Ehhez elsősorban az oktatók empátiájára, pszichológiai érzékenységére van szükség. Legyen meg benne a csodálkozás képessége, mert - arisztotelészi szóval élve- a művészet az elcsodálkozással kezdődik és ezt tudja is tovább adni tanítványainak.

Éreztesse meg velük a szabadság illatát a kreativitás szemléletén, az önálló gondolkodásra és az új gondolatokkal szembeni toleranciára való törekvésen keresztül. Ha nem szabjuk meg a diákjaink szellemi határait, azok általában túlszárnyalják feltételezéseinket.

Ma az egyetemnek a legfontosabb feladata nem csak a tudás átadása, hanem, hogy felkeltse megszerzésének igényét.

Mit adhatunk tanítványainknak? J. W. Goethe szavai választ adnak erre: „A legtöbb, amit a gyermekeinken adhatunk: gyökerek és szárnyak”. A gyökér lehet az egyetem, mely jelentheti a stabilitást, a biztonságot, bizalmat a fejlődésben, vagyis azt amire építeni lehet.

A szárnyak felemelnek, velük új területeket hódíthatunk meg, szabadon repülhetünk gondolatainkkal, de velük mindig vissza is térhetünk a biztonságot jelentő gyökerekhez.

A művészet a világ komplex befogadását, a teljes emberré válást, az önkifejezést és az örömet jelentő alkotás lehetőségét kínálja.

A művészet segít meghatározni önmagunkat, hiszen a művészhallgatónak időről-időre pozicionálnia kell önmagát az őt körülvevő világban.

Ennek mentális feltétele, hogy a hallgatónál a világ komplex befogadásával együtt történjen önmagának komplex befogadása is.

Mindenfajta nevelés tulajdonképpen önnevelés. Az iskolának, a tanároknak , a nevelőknek a legkedvezőbb inspiráló környezetet kell biztosítani, hogy tanítványaink úgy neveljék önmagukat általunk, ahogy belső sorsukat követve nevelődniük kell.

A középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol, a kiváló tanár demonstrál, a nagyszerű tanár inspirál.

„Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet!”
(William Butler Yeats)

 

Oktatási tevékenység

Szakmai fejődésem szempontjából fontos időszaknak értékelem az egyetem 2.sz. Gyakorló Általános Iskolájában eltöltött időszakot, ahol a tanárjelöltek tanítási gyakorlatát vezettem. Olyan pedagógiai és módszertani tapasztalatokra tettem szert, melyekre építeni tudtam gyakorlat orientált, „elhíresült” szakmódszertani oktatási tevékenységemet.

A zenei nevelés három területének a befogadásnak, az interpretációnak és az alkotásnak egyensúlyát igyekszem megteremteni. Az utóbbira nagy hangsúlyt fordítok, hiszen a kreativitás összes transzfer hatásával mindenütt jelen van, ahol az ember elképzel, kombinál, változtat valami újat teremt.

A zeneművészeti Intézetben karvezetést és szakmódszertant tanítok, az ének-zene szak szakfelelőse vagyok.  Az Ének-zene tanári MA sikeres akkreditációs anyagát írtam és állítottam össze.

Szakmódszertan és a hozzá kapcsolódó „Kreativitásnevelés”, „Komplex művészeti nevelés”, „Alternatív zenepedagógia” tantárgyak képzési programját dolgoztam ki. Ide tartozik a fent említett tankönyv is.

Karvezetés tanításának eredményességét és a tehetséggondozást is szolgálta az általam szervezett, 2008-óta évente megrendezésre került Bartók-Kodály Műhely pécsi kórusokkal c. nemzetközi karvezetői továbbképzés. A program lehetőséget ad a két nagy mester kórusművészete előadói gyakorlatának megismertetésére, nemzetközileg elismert pécsi kórusok és karnagyok közreműködésével.

Nem betanításról, hanem speciális előadói megoldásokról volt szó, a helyes tempótól az agogikán keresztül a nyelvi és zenei hangsúlyokig, a parlandotól a frazeálásig. Itt a résztvevők nemcsak repertoár-jártasságukat csiszolhatták, hanem és művészi elképzeléseiket hangzó formába önthették kiváló kórusok élén, hanem kipróbálhattak általuk a gyakorlatban nem ismert kórusfajtákat (pl. férfikar).

Az elmúlt évben írtam és állítottam össze az akkreditálás alatt lévő „Karvezetés MA” anyagát.

Most dolgozom a vizuális és a zenei terület interdiszciplináris összefüggéseit feltáró

és a zenetanári mentorképzés tananyagának összeállításán.

A zenei és vizuális adottságok összefüggése és fejleszthetőségük a központi gondolata a tananyag összeállításának. A tantárgyakat egymással összefüggésben kell tanítani, vagyis azokra az alapokra építeni, amelyek közösek bennük.

1990 -2007 között 46 karvezetés szakos hallgató diplomázott vezetésem alatt.

1990-2013 között 89 diplomadolgozat konzulensi illetve opponensi feladatát láttam el.

Az ének-zene tanári szak záróvizsga bizottságának elnöke vagyok.

 

Tehetséggondozás

Hallgatóim a Bach Énekegyüttesemben és a Bartók Béla Férfikaromban rendszeresen részt vettek és vesznek előadó-művészeti produkcióimban, lemezfelvételekben hazai és nemzetközi koncerteken, kórusversenyeken.(Lásd. Szakmai önéletrajz)

2009-ben pályázati lehetőségeket kihasználva 10 hallgatót tudtam kivinni a XVII. Európa Cantat-ra Utrechtbe és 2012-ben a XVIII. Európa Cantat-ra Torinóba, mely szakmai fejlődésük szempontjából meghatározó élményekkel gazdagította őket.

A Nemzeti Filharmónia ifjúsági koncertjeit szerkesztem és moderálom, ami évente kb. 70 koncertet jelent, mely munkába hallgatóimat is bevonom.

2013-ban az Európai Ifjúsági Kórus karnagyává választottak, amelynek tevékenységében ugyancsak  részt vettek  tanítványaim 22 ország 85 énekese mellett.

2010-ben a Pécs Cantat művészeti vezetője voltam, ahol 22 ország közel 1000 énekese, melynek Open Singing kórusát hallgatóimból toboroztam.
A legtehetségesebb hallgatóimnak kórusomnál segédkarnagyként adok lehetőséget a próbafolyamatok begyakorlására és koncerteken egy-egy zenemű dirigálására.

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban „Zengő Pécs” címen az ifjúsági kórusmozgalom támogatására sikeres pályázatot írtam és amelynek szakmai vezetője vagyok. TÁMOP 3.2.13 – 12/1 – 2012 -0531

 

Hazai és nemzetközi tagság egyetemi és szakmai szervezetekben

 • 1996-2000 között voltam és jelenleg 2013-tól tagja vagyok az egyetem szenátusának.
 • 2004-2008 között tagja voltam a PTE Tanárképzési Bizottságának.
 • Tagja vagyok a KOTA ( Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége ) Nagy Választmányának és Művészeti Bizottságának.
 • Tagja vagyok az MRK Művészetközvetítési Bizottságának
 • 2012 novemberében  az Európa Cantat Művészeti Tanácsának (Artistic Commitee) tagjává választottak.
 • Vezetője vagyok az E.C. RAC (Europa Cantat Regionális Bizottságának), melynek tagjai Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Magyarország)


Munkásságom hazai és nemzetközi elismertsége

 • Európa Cantat „Éneklő Hét” rendezvényein közös énekléseket vezettem, melyekre „Éneklő füzeteket” szerkesztettem.(1992,1996, 2002,2010)
 • XVII.Európa Cantat- Utrecht(2009) European Folk Tradition c. műhely vezetője voltam.
 • EUROTREFF – Europa Cantat Éneklő Hét,  Wolfenbüttel(2009)-East-European Folk Music c. műhely vezetője voltam.
 • Pécs Cantat (2010) művészeti vezetője, a férfikari műhely és a közös éneklések  vezetője.
 • XVIII . Europa Cantat, Torino – 3 Ateliert vezettem:
 • Hungarian Folk Music –
 • The Choral Art of Kodály Zoltán –
 • Workshop for primary school  singers
 • 2013-ban az Európai Ifjúsági Kórus karnagyává választottak.

 

A következő Nemzetközi Kórusversenyek szakmai zsűrijének munkájában vettem részt:

Novy Bor(1996), Karditsa (1997), Banska Bystrica(1999, 2009), Budapesti Nemzetközi Kórusverseny (2003, 2007, 2009, Split (2003,2004), Cornwall, Truro (Anglia, 2005) Vivace Nemzetközi Kórusverseny (Veszprém, 2002- 2009)Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny(Budapest,2009) Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny -Debrecen ( 2010). Nemzetközi Kórusverseny Isztambul (2011, 2013) Cantemus Nemzetközi Kórusverseny, Nyíregyháza (2012)

Rendszeresen részt veszek az Éneklő Ifjúság szakmai zsűrijének munkájában.

Zenei nevelési előadásokat tartottam Éneklő Ifjúság Szakmai Napokon, Zenei Nevelési Konferenciákon, Pedagógiai Intézetek meghívására 16 alkalommal.

 

Jelentősebb szakmai előadások:

 • 2004-ben előadást tartottam Kodály kórusművészetéről Argentínában a San Jose Egyetemen (Mendoza)
 • 2007 Nyitrai Konstantin Egyetem Kodály és a költészet c. előadás.
 • 2008 A KOTA által szervezett Karnagyi Konferencián előadás „A népzene tanításának új útjai” címmel.
 • 2010-ben az Amerikai Karnagyok Szövetségének Kongresszusán Minneapolisban (USA) előadást tartottam Kodály férfikari műveiről.
 • 2010 dec.7. Erkel Ferenc kórusművei címmel előadás a Ludwig-Maximilians Egyetemen Münchenben.
 • 2011 Éneklő Ifjúság Szakmai Napok - Győr – Szemléletváltás szükségessége a zenei nevelésben.
 • 2013 okt.17. Előadás a Ruzomberoki Katolikus Egyetemen (Katolicka Univerzita v Ruzomberku) tartott Nemzetközi Tudományos Konferencián( 13.Dni Tadeasa Salva), „Tadeas Salva szlovák zeneszerző magyar kortársai”címmel.
 • 2014 augusztus Kodály zenei nevelési koncepciója – Beihang Egyetem, Peking

 

Publikációim:

 • Ének -Zene Tanítása - 1987/3 A népzene tanításának új lehetőségei
 • Ének-Zene Tanítása - 1988/4 A kortárs zene helye az iskolai zenei nevelésben
 • Ének –Zene Tanítása - 1992/3 Van-e helye az ifjúság zenéjének az ifjúság zenei nevelésében?
 • Zeneszó - 1994 /3 Híd a zavaros folyó felett!
 • Oskar Kiadó - 2000 /Magyar bordalok c. gyűjtemény szerkesztése
 • Tankönyv - 2009/ A Kodály utáni gyermekkari irodalom Magyarországon  PTE Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet kiadványa
 • Tudományos Közlemény 2013/10 „Tadeas Salva szlovák zeneszerző  magyar kortársai” c. tanulmányom  13.Dni Tadeasa Salvu Nemzetközi Tudományos Konferencia előadásainak anyagát megjelenítő Tudományos Közleményben szlovák és angol nyelven.

 

Kitüntetéseim:

 • Baranya Megye Művészeti díja -1989
 • Pro Communitate – Pécs városáért díj – 1999
 • Kígyós Sándor díj -1999
 • Csokonai díj – 2004 (Szélkiáltóval)
 • Artisjus díj - a kortárs magyar művek előadásáért – 2004
 • Csokonai – díj ( Bartók Béla Férfikarral)2005
 • Bartók emlékdíj -2006
 • A Baranya Megyei Kulturális Szövetség Nívódíja
 • 2008 Liszt-díj
 • 2008 Megyei Príma díj a Bartók Béla Férfikarral
 • 2009 KOTA-díj a Bartók Béla Férfikarral

 

Egyetemi előmenetelem, az előadó-művészet és a zenepedagógia területén szerzett oktatási és oktatásszervezési tapasztalatom mellett előadóművészi és közéleti tevékenységem fontos állomása az egyetemi tanári cím megpályázása.

Facebook Google Plus Twitter
© 2015 Lakner Tamás